POVRATAK IZ JAPANA 2012

Shihan Dean Rostohar Shinryu i Shihan Davor Gašparović vratili su se sa svog boravka iz Japana. Sa njima su bili Shidoshi Ho Robert Hrastić (BSD Rijeka) i Sensei Dujo Vrkljan (BSD Zagreb). U Japanu su vježbali i učili od Soke Hatsumia i drugih japanskih Shihana.

Tue, 15.05.2012