PLAN I PROGRAM 2012.

PLAN I PROGRAM UČENJA
BUJINKAN SEISHIN DOJO ZAGREB
ZA 2012. GODINU

Siječanj

 Togakure ryu Ninpo Kudensho

 *****

Veljača

 Ken Jutsu Kihon Waza

 *****

Ožujak

Gyoko Ryu Kudensho

 *****

Travanj

 Batto Jutsu

*****

Svibanj

Koto ryu Kudensho

 *****

Lipanj

 Biken Jutsu

*****

Srpanj

 Nema treninga

 *****

Kolovoz

 Nema treninga

 *****

Rujan

 Shinden Fudo Ryu Kudensho

 *****

Listopad

Nito Jutsu

 *****

Studeni

 Kukishinden Ryu/Takagi Yoshin Ryu Kudensho

*****

Prosinac

 Muto Dori/Shinken Shiraha Dome

 *****

Napomena: Cijelu godinu sa sobom treba imati Daisho

(Katana i Shoto)

 ***