PRAVILA BUJINKAN SEISHIN DOJO

Svrha škole Bujinkan Seishin Dôjô Croatia je podučavati članove škole i sve zainteresirane tradicionalnoj ratničkoj vještini Ninjutsu, prema učenju Masaaki Hatsumi Sôke-a.

ISKAZNICA 

Svi članovi škole Bujinkan Seishin Dôjô Croatia moraju obavezno posjedovati člansku iskaznicu BSD Croatia, kojom dokazuju svoje članstvo. Iskaznice se obnavljaju svake godine.

Iskaznica se obavezno treba pokazati na svakom treningu. Trening bez članske iskaznice nije dozvoljen.

Samo članske iskaznice i certifikati, diplome i amblemi Bujinkan Hombu i Bujinkan Seishin Dôjô-a Croatia su važeće.

Članovi škole mogu, ako žele, zatražiti člansku iskaznicu Bujinkan Hombu Dôjô-a od svog Shibu Chô-a. Shibu Chô će istu dobiti od Hombu Dôjô-a. (Za detalje vidi pod ‘Hombu pravila’.)

Članovi koji izgube člansku iskaznicu trebaju od svog Shibu Chô-a tražiti novu iskaznicu.

Svi Bujinkan Seishin Dojo-i, odnosno svi članovi navedenog, moraju imati godišnju iskaznicu Bujinkan Seishin Dojo Croatia. Iskaznice se trebaju obnoviti do kraja prvog mjeseca tekuće godine.

Svi novi članovi koji se upisuju u Bujinkan Seishin Dojo-e trebaju dobiti od Shibu Cho-a iskaznicu i priručnik ‘Ten Ryaku no maki’. Svi Dojo Cho-i trebaju od Shibu Cho-a naručiti iskaznice i priručnike za svoje učenike.

Bujinkan Seishin Dojo-i mogu imati i posebne iskaznice vlastitog Dojo-a.

Sve iskaznice Hombu Dojo-a i sve diplome moraju se plaćati isključivo u japanskim Yenima. Iskaznice Hombu Dojo Japan moraju se obnoviti, a sredstva za njih prikupiti sredstva najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu siječnju.

OBAVEZE SHIDOSHI HO-a ILI SHIDOSHI-a 

Pravo odlučivanja o svim aktivnostima na području Ninjutsua pod Bujinkan Dôjô-om u Hrvatskoj zadržava Shibu Cho.

Svi Dojo Cho-i koji vode Bujinkan Seishin Dojo-e, moraju obavezno imati Shidoshi Ho ili Shidoshi iskaznicu Bujinkan Hombu Dojo-a Japan za podučavanje i vođenje škole.

Svi Shidoshi Ho ili Shidoshi koji vode Bujinkan Seishin Dojo-e, moraju obavezno imati Shidoshi Ho ili Shidoshi certifikat / diplomu Bujinkan Hombu Dojo-a Japan za vođenje škole. Tek nakon što je ovaj uvjet ispunjen mogu dodjeljivati stupnjeve i zvanja.

Diplome i certifikate za sva zvanja odnosno stupnjeve / rangove, za članove koji su položili za navedena zvanja odnosno stupnjeve / rangove, naručuje Shibu Chô od Hombu Dôjô-a.

Svi Dojo Cho-i moraju imati člansku iskaznicu Hombu Dojoa i člansku iskaznicu Bujinkan Seishin Dojo Croatia.

Svi Dojo Cho-i Bujinkan Seishin Dojo Croatia dužni su voditi evidenciju o članovima, iskaznicama i aktivnostima članova (sudjelovanje na seminarima, demonstracije i slično).

Da bi netko mogao otvoriti školu Bujinkan Seishin Dojo i voditi ju, te podučavati, mora imati zvanje Shidoshi Ho i najmanje 1. Dan stupanj. Osim toga, mora imati najmanje 5 – 6 godina aktivnog vježbanja u Bujinkan Seishin Dojo-u. Zvanje Shidoshi Ho dodjeljuje Shibu Cho, prema sposobnostima, moralnim i ljudskim kvalitetama, znanju i integritetu osobe kojoj se to zvanje dodjeljuje.

Svi Dojo Cho-i koji vode Dojo-e, dobit će kompjuterski program za vođenje evidencije učenika. Ovaj program je vlasništvo Bujinkan Seishin Dojo Zagreb ®.

Seminare mogu voditi i na njima mogu podučavati samo Shihani, zato što Shihani imaju dovoljno znanja i iskustva za to.

Svi kontakti sa Hatsumi Sokeom trebaju ići preko Shibu Cho-a. Shibu Cho redovno surađuje sa Soke-om. Soke redovno kontaktira sa Shibu Cho-om, koji je njegov učenik i glavni učitelj Bujinkana za Hrvatsku.

Svi učenici koji polažu za rangove od 10. kyu do 1. kyu stupnja, te od 1. Dan – 4. Dan stupnja, moraju obavezno u Yenima platiti za diplome i polaganje. Po uspješno položenom zvanju, diploma se naručuje iz Japana, od Hatsumi Sokea. Po neuspješnom polaganju sredstva se vraćaju učeniku. Diplome naručuju Shidoshi Ho ili Shidoshi od Shibu Cho-a.

Shidoshi-Kai dodjeljuju zvanja prema Hombu pravilima.

Članovi Bujinkan Seishin Dôjô-a koji naručuju od svog Shibu Chô-a iskaznice, diplome, certifikate i ambleme Hombu Dôjô-a, trebaju sredstva za njih isporučiti u japanskim Yenima, prema danim vrijednostima. Trebaju o vlastitim narudžbama i voditi evidenciju i ispuniti obrazac za narudžbu od Bujinkan Hombu Dojoa.

Svi Shidoshi Ho ili Shidoshi koji vode Dojo-e dužni i obavezni su pohađati seminare da bi što bolje upotpunili svoje znanje. Ukoliko se ne trude usavršavati i proširivati svoje znanje, zaostat će za vlastitim učenicima. Ako se to dogodi, neće biti dostojni voditi dojo-e.

Svi Shidoshi Ho ili Shidoshi koji vode Dojo-e dužni su mjesečno dolaziti na trening u matični Bujinkan Seishin Dojo Croatia, da bi stjecali znanje i napredovali u vlastitom usavršavanju.

Principi Shidoshi-Kai-a su isti kao i principi Hombu Dôjô-a.

Sva zvanja iznad 5. Dan stupnja – sve do 9. Dan stupnja, može dodijeliti Shibu Cho. Dodjelu zvanja za 10. Dan stupanj i više preporučuje Shibu Cho, uz preporuku još najmanje dva Shihana, a sama zvanja dodjeljuje Soke.

Da bi učenik dobio Kyu stupanj, mora imati iza sebe najmanje 4 mjeseca aktivnog treninga i posjedovati odgovarajuće znanje koje mora dokazati polaganjem prema programu. Stupnjevi se ne mogu preskakati. Ne mogu se ni dobiti prije vremena. Određeni period treniranja potreban je da učenik stekne dovoljno iskustva. To znači da je potrebno najmanje 4,5 – 5 godina aktivnog vježbanja da bi učenik dobio 1. kyu stupanj (predmajstorsko zvanje). Nakon 1. kyu stupnja, potrebno je da učenik prođe najmanje godinu dana vježbanja do dodjele majstorskog zvanja 1. Dan. Naravno, osim toga, učenik mora pokazati odgovarajuće znanje. Polaganje za 1. Dan stupanj i više stupnjeve odvija se tijekom svakog treninga pred Shihanima. Za svako daljnje polaganje za Dan stupnjeve potrebno je da učenik uči, trenira i stječe iskustva tijekom najmanje godinu dana od dana dodjele prethodnog zvanja. Također, u tom periodu učenik mora biti redovit i aktivan na treninzima (treba najmanje 80% dolazaka na treninge). Učenik treba i stjecati iskustva sudjelovanjem na što je moguće više seminara.

Sakki Test za 5. Dan stupanj izvoditi će Shihani BSD 15. Dan (uz prethodni zahtjev i dogovor sa Hatsumi Soke-om). To će se raditi na posebnoj ceremoniji polaganja. (Pogledati pravila o Sakki testu). Nakon uspješno položenog Sakki testa, Diploma će se naručiti direktno od Soke Hatsumia, iz Japana.

ČLANARINA

Učenici plaćaju mjesečnu članarinu, od koje se škola financira. Članarina je i moralna obaveza svakog člana. Bez uredno plaćene članarine i iskaznice treniranje u Bujinkan Seishin Dojo-u nije dozvoljeno.

Članarina se obavezno mora uplatiti u prvom tjednu tekućeg mjeseca.

Svaki učenik prilikom upisa mora platiti članarinu i upisninu za Bujinkan Seishin Dojo. Cijena upisnine je cijena godišnje iskaznice Bujinkan Seishin Dojo Croatia + cijena priručnika Ten ryaku no maki. Priručnik ‘Ten ryaku no maki’ je autorsko djelo Bujinkan Seishin Dojo Croatia, koji nad njime zadržava autorska prava (Copyright).

Članovi Bujinkan Seishin Dôjô-a su dužni na svom Kimonu (Gi-u) nositi znak škole koju predstavljaju – amblem Bujinkan-a. To je ujedno i velika čast za člana.

Plaćanje članarine za svaki trening pojedinačno dozvoljeno je samo za učenike drugih Dojo-a koji dolaze na treninge u BSD Zagreb. Ti učenici putuju iz drugih gradova ili država da bi došli na treninge. Ovo se odnosi samo na Bujinkan Seishin Dojo Pakrac, Bujinkan Seishin Dojo Vrbovec i Bujinkan Seishin Dojo Rijeka, kao i učenike Bujinkana iz drugih država koji dolaze na treninge.

Učenici koji treniraju u Bujinkan Seishin Dojo-u Zagreb, a ne spadaju u kategoriju opisanu pod prethodnom točkom ne mogu plaćati pojedinačno treninge. Trebaju obavezno plaćati kompletnu mjesečnu članarinu.

Plaćanje članarine je obavezno. Obavezno je bez obzira da li učenik dolazi ili ne dolazi na treninge, sve dok je neki učenik član BSD Zagreb. Ukoliko netko ne plati članarinu u prvom tjednu tekućeg mjeseca, automatski se ispisuje iz Dojo-a.

Povrat uplaćene članarine može se ostvariti samo ako se zatraži unaprijed. Tj. povrat je moguć samo za unaprijed plaćenu članarinu. Povrat treba zatražiti čim nastupe okolnosti zbog kojih učenik procijeni da sljedeći mjesec neće moći dolaziti na treninge. Ukoliko je učenik već počeo vježbati, a uplatio je članarinu za taj (tekući) mjesec, tada povrat nije moguć.

Ukoliko učenik nije u mogućnosti dolaziti na treninge (pr. zbog ozljede, bolesti, obaveza u sklopu škole, studija ili posla) dužan je o tome unaprijed obavijestiti Shihane. Bez obzira na izostanak ili neredovito dolaženje na treninge, učenik je dužan platiti cjelokupnu članarinu. Time sebi osigurava članstvo u BSD Zagreb. U protivnom, biti će isključen iz BSD Zagreb.

Učenik se u BSD Zagreb može upisati samo dvaput. Ukoliko učenik dva puta odustane od vježbanja ili bude isključen zbog neizvršavanja obaveza prema BSD Zagreb, više neće imati mogućnost ponovnog upisa.

Ukoliko učenik želi odustati od vježbanja ili više nije u mogućnosti vježbati u BSD Zagreb, dužan je javiti se Shihanima da bi se ispisao iz BSD Zagreb.

Ukoliko je učenik ponovo došao vježbati nakon dužeg vremenskog perioda, a ostao je dužan prethodne članarine, mora prvo podmiriti svoje dugovanje, zatim ponovno izvršiti učlanjenje, pa tek onda može početi vježbati.

Ukoliko učenik bez ikakvih obavijesti ili prijave Shibu Cho-u ne dolazi mjesec dana na treninge, automatski se isključuje iz škole. Ukoliko želi ponovo vježbati, mora iznova proći cijelu proceduru upisa i ponovnog učlanjenja s plaćanjem pripadajuće članarine.

Koliko će učenik vježbati, to je njegova stvar i odluka. Međutim kompletna članarina se obavezno mora uplatiti, jer se škola tako financira!

OBAVEZE

Svi članovi Bujinkan Seishin Dôjô Croatia su odgovorni za svoj Dôjô i zajednicu u njoj.

Prava i obveze članova Bujinkan Seishin Dôjô-a su : 

 • bavljenje borilačkom odnosno ratničkom vještinom Ninjutsu,
 • sudjelovanje na priredbama, seminarima, demonstracijama i raznim manifestacijama,
 • čuvanje i podizanje ugleda škole ratničkih vještina Bujinkan Seishin Dôjô – Croatia,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
 • poduzimanje sigurnosnih mjera pri treningu,
 • skrb o zaštiti članova pri vježbanju i obučavanju,
 • članovi se obvezuju da će moralno, etički i odgojno djelovati na druge članove škole,
 • poštivanje učitelja, instruktora i svakog učenika bez obzira na rang

 Oni koji su prekršili zakon, mentalno bolesne osobe, ovisnici o drogama i alkoholu, te općenito nemoralne osobe ne mogu postati članovi Bujinkan Seishin Dôjô-a. Dojo Cho-i imaju pravo odlučivanja o takvim situacijama.

Isključenje iz Bujinkan Seishin Dôjô-a može biti zbog :

 • nepoštivanja škole Bujinkan Seishin Dôjô, učitelja, instruktora i učenika škole,
 • neplaćanja članarine na vrijeme,
 • kršenja prava i obveza iz članka 16. Statuta škole,
 • zloupotrebe stečenog znanja i vještine,
 • neispunjavanja preuzetih obveza i zadataka,
 • zloupotreba povjerljivih informacija škole,
 • namjerno prouzrokovanih šteta,
 • neredovnog dolaženja i kašnjenja na trening,
 • kršenja kaznenog Zakona RH,
 • nepridržavanja ovdje navedenih pravila i pravila iz članka 41.

Učitelji škole Bujinkan Seishin Dôjô Croatia se obavezuju da će moralno, etički i odgojno djelovati na ostale članove škole.

Bujinkan Seishin Dôjô je škola života i ne podučava samo tjelesne vještine. Ima za cilj univerzalni mir. Podsjeća nas da umijeće nije u pobjedi nad jačim, već u pronalaženju ravnoteže i zlatne sredine. Također nas uči strpljenju, moralnosti, časti, poštenju i poštovanju. Također je škola hrabrosti i oštrine. Daje pouku o ljudskim vrijednostima koje jamče ravnotežu u tjelesnom i duhovnom razvoju osobe, kako tijekom aktivnosti u Dôjô-u, tako i u svakodnevnom životu. Ove vrijednosti oblikuju stanje našeg duha i naš način mišljenja. Pozivaju nas na bolje razumijevanje, na veću toleranciju, na poštivanje drugih i okoline u kojoj živimo!

Članovi Bujinkan Seishin Dôjô-a biti će informirani o svim aktivnostima koje organizira škola, kao što su seminari, tečajevi, DVD-i, časopisi i drugo.

BUJIN znak i ime BUJINKAN (Bujinkan Seishin Dojo) su u Hrvatskoj zakonski zaštićeni. Ne smiju se upotrebljavati bez prethodne dozvole nositelja autorskih prava.

Za eventualne nejasnoće vezane uz ova pravila, obratite se Shibu Cho-u!

Shihan Dean Rostohar Shinryu, Shibu Cho Bujinkan Croatia