***CERTIFIKATI***

Davor Gašparović sada je nosilac zvanja 15. Dan Kugyo Happo Biken i titule Shihan.

Za znanje, vještinu, trud i usavršavanje, Shihan Davor Gašparović je sva zvanja do 4. Dan stupnja dobio od svojeg učitelja Shihana Dean Rostohara.

Sakki test položio je kod Soke Masaaki Hatsumia u Bujindenu 2003. Tada mu je Soke Hatsumi dodijelio zvanje Shidoshi i Menkyo za 5. Dan.

Zvanja od 6 – 10. Dan stupnja Shihan Gašparović je na preporuku Shihana Rostohara dobio od Soke Hatsumia.

Preporuke za 10. Dan stupanj Shihan Gašparović je dobio od Shihana Deana Rostohara, Shihana Svenerica Bogsatera, Shihana Yukio Noguchia i Shihana Toshiro Nagatoa. Nakon čega mu je Soke Hatsumi dodijelio 10. Dan.

Sva zvanja od 11-15. Dan stupnja dodijelio mu je također Soke Hatsumi, na preporuku Shihana Dean Rostohara.

Shihan Davor Gašparović 15. Dan Kugyo Happo Biken Menkyo 2010.

Shihan Davor Gašparović, Shidoshi Ho Menkyo  1996.

Shihan Davor Gašparović, Shidoshi Menkyo 2003.

Bujinkan Dojo instruktorska članska iskaznica