***CERTIFIKATI***

Svaki istinski učitelj borilačkih ili ratničkih vještina ima svoje korijene u toj tradiciji. Tako je i u tradiciji Bujinkan Dojo-a. U Bujinkan Dojo-u, svaki istinski učitelj od svoga učitelja dobiva diplome (Menkyo) i certifikate – (Shomeisho). Njima se dokazuje pripadnost tradiciji toj školi kao i njegova postignuća. Za znanje i vještinu učitelj ratničke vještine i tradicije Soke, odnosno Shihan ili Shidoshi dodjeljuju svojim učenicima zvanja i diplome. Dodjela zvanja i diploma predstavlja čast, ali ujedno nosi obavezu i odgovornost za svakog istinskog učenika i učitelja Bujinkan Ninpo Budo Taijutsua/Ninjutsua.

U Bujinkan Ninpo Budo Taijutsu/Ninjutsu sve diplome se dobivaju od Bujinkan Hombu Dojo-a. U Bujinkanu svaki registrirani i ovlašteni učitelj mora obavezno imati slijedeće:

  • Diplomu za određeni Dan stupanj. To je diploma koju je za svoje znanje, iskustvo i vještinu, zaslužio i dobio od svog učitelja, i kojom dokazuje svoj stupanj prema rangiranju unutar Bujinkan organizacije.
  • Certifikat ili licencu Shidoshi Ho (mlađi instruktor) ili Shidoshi (stariji instruktor). Taj certifikat dokazuje da je učitelj registriran u Bujinkan Hombu Dojo Japan. Bez tog certifikata nije ovlašten podučavati učenike niti dodjeljivati bilo kakva zvanja.
  • Bujinkan instruktorsku člansku iskaznicu, koja se obnavlja svake godine. Njome se dokazuje da je učitelj/učenik još uvijek član Bujinkan Dojo-a.

 

Bez bilo kojeg od ta tri dokumenta koje izdaje Bujinkan Hombu Dojo osoba ne može podučavati, niti dodjeljivati zvanja, a nije ni član Bujinkan Dojo-a. Sve ovo se može provjeriti u Bujinkan Hombu Dojo-u Japan (ili za Hrvatsku kod Bujinkan Hrvatska).

Shihan Dean Rostohar – Shinryu je svoja zvanja, diplome i certifikate (od 2. do 15. Dan Kugyo Happo Biken Menkyo stupnja) za svoje usavršavanje, znanje, vještinu, iskustvo, trud i zalaganje dobio direktno i osobno od svog učitelja Soke Masaaki Hatsumia. (Izuzetak čine diploma za 1. Dan, koji su mu zajedno dodijelili njegov prvi učitelj Dado i Hatsumi Soke, dok je zvanje 2. Dan zaslužio od Yukio Noguchi Shihana 1994.).

Diploma Shihana Dean Rostohara za najviši stupanj u Bujinkanu
15. Dan Kugyo Happo Biken  (JuGoDan Kugyo Happo Biken Menkyo)

Shidoshi učiteljska licenca (Shomeisho) koju je Shihan Dean Rostohar dobio od Soke Hatsumia nakon uspješno položenog Sakki testa.


Bujinkan Dojo instruktorska članska iskaznica (u dolasku 2012.)

Medalja “Zlatnog Zmaja Bujinkana”, kojom je 1995. godine u Valenciji/Španjolska, Shihan Dean Rostohar, nagrađen od Soke Masaaki Hatsumia za svoje znanje, vještinu, trud, zalaganje i promoviranje ratničke vještine Bujinkan Ninjutsu.
Tada je tu medalju imalo samo par osoba u Bujinkanu.

Shihan Dean Rostohar je u Japanu od Soke Hatsumia dobio posebnu diplomu BuFu Ikkan Menkyo za svoje dugogodišnje usavršavanje, učenje i rad.  Po Soke-ovim riječima taj rijetki Menkyo, Soke Hatsumi dodjeljuje samo svojim najboljim, najzaslužnijim i najvjernijim učenicima.

Soke Masaaki Hatsumi dodjeljuje BuFu Ikkan Menkyo Shihan Dean Rostoharu,
Bujinden Japan 2011.

Shihan Dean Rostohar Shinryu, tijekom 28 godina učenja ratničke vještine Bujinkan Ninpo Budo Taijutsu/Ninjutsu, dobio je od Soke Masaaki Hatsumia mnoga druga priznanja i brojne poklone za svoje znanje, vještinu i svoj rad. Shihanu Rostoharu je izuzetna čast što je učenik Masaaki Hatsumia, 34. Soke-a Togakure Ryu Ninjutsua, i duboko je zahvalan zbog toga.