SHIHAN DAVOR GAŠPAROVIĆ

Davor Gašparović rođen je 1973 g. u Zagrebu. U Ninjutsu klub upisuje se 1989. godine, koji tada vodi i podučava Dean Rostohar, te postaje njegov osobni učenik.

U shvačanju Ninjutsua i filozofije, pomaže mu ljubav prema kulturi, povijesti i tradiciji Japana, kojom se bavi od malih nogu.

Deana Rostohara prati kroz sve treninge, učenja i usavršavanja.

Sa otvaranjem prve originalne škole Bujinkan Ninjutsua u Hrvatskoj 1993. godine, pomaže u njenom radu i napreduje u svom znanju, te 1994. godine postaje Sempai (stariji Instruktor). Te iste godine uz svoje znanje i trud, uspješno polaže za 1. Dan i dobiva zvanje Sensei.

Davor Gašparović je od samog početka škole redovit i ne propušta niti jedan trening. Trudi se i uvelike pomaže Dean Rostohar Shihanu u razvitku Ninjutsua u Hrvatskoj ali i šire. Počinje voditi početnu grupu učenika. Redaju se mnogi seminari, gdje Davor upotpunjava svoje znanje i iskustvo.

Davor Gašparović prisustvuje na više od 160 seminara u Hrvatskoj i inozemstvu (Mađarska, Austrija, Slovenija, Češka, Švedska), na kojima su predavali i podučavali mnogi Ninjutsu majstori između ostalih: Dean Rostohar Shihan, Sveneric Bogsater Shihan, Pedro Fleitas Shihan, Brin Morgan Shihan i Natasha Tomarkin Shihan, Bernard Bordas Shihan, Jack Hoban Shihan, Peter King Shihan, Arnaud Cosergue Shihan. Također prisustvuje i mnogim Tai Kai Seminarima koje je vodio poglavar Bujinkana Masaaki Hatsumi Soke (u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Nizozemskoj).

Svojim trudom i radom se ističe te postaje pomoćnik i zamjenik Dean Rostohar Shihanu, te Tajnik škole. Prati ga na svim putovanjima i usavršavanjima i pomaže u radu i promoviranju Bujinkan Ninjutsua.

Nakon nekog vremena preuzima obavezu i postaje trener Demo tima Bujinkan Seishin Dojo-a. Sa Demo timom, demonstrira i promovira Ninjutsu u Hrvatskoj i inozemstvu (Mađarska, Slovenija), na točno 66 demonstracija, uključujući i prikaze za HTV i neke druge TV kuće.

Zbog svog znanja i vještine je vrlo poštovan, te predaje na nekoliko seminara u Kočevju (SLO), Vrbovcu, Osijeku, Zagrebu, Lonjskom polju, Grazu, Grazu (A), Debrecenu (H).

Godine 2003. ostvaruje svoj san te prvi puta odlazi u Japan na usavršavanje. U Japanu uči direktno od Soke Hatsumia, te od najboljih japanskih Shihana, Yukio Noguchia, Toshiro Nagatoa, Hiroshi Nagasea, Hideo Senoa, Someya Ken’Ichia, Isamu Shiraishia i Oguri Koichia. Od tada svake godine posjećuje Japan, kako bi se što bolje usavršio.

Sakki ispit (Haragei), test ubilačke namjere, položio je kod Hatsumi Sokea u Bujinden Dojo-u, Noda –shi Japan.

Sada je nosilac je titule Shihan (stariji učitelj), i nosilac majstorskog zvanja 15. Dan Kugyo Happo Biken, koji mu je dodjelio Hatsumi Soke, na preporuku njegovog učitelja Shihana Deana Rostohara.

Podučavanje Davora Gašparovića Shihana je također čvrsto i realno, ali u isto vrijeme mekano. Poznat je po svojim tehnikama Taihenjutsua. Svojim načinom borbe i tehnikama, od milja je u Dojo-u prozvan – Duh.

Za svoj rad, trud i znanje dobio je mnoga priznanja, plakete, zahvalnice i pohvalnice.

Davor Gašparović Shihan je također jedan od instruktora Specwoga. Od Shihana Dean Rostohara, koji je glavni Instruktor Specwoga, uči, vježba i proučava način borbe Specijalnih postrojbi da bi mogao proširiti svoje znanje, vještinu, te usavršavati borbene i ratničke vještine i dalje se osposobljavati. Davor gašparović je također je jedan on Instruktora koji su kroz Specwog podučavali Specijalne postrojbe u Hrvatskoj.