BUJINKAN DOJO

Bujinkan Dojo je osnovao Sôke Masaaki Hatsumi u čast svog učitelja Sôke Toshitsugu Takamatsua. To je internacionalna organizacija, čije je sjedište u Japanu, gradu Noda shi, provinciji Chiba ken.

Bujinkan Dojo u prijevodu znači “Dvorana Božanskog ratnika” ili “Mjesto gdje vježba Božanski ratnik”.

U Bujinkan Dojo-u se podučava devet škola tradicionalnih ratničkih vještina. Šest od njih su stare Samurajske škole, koje su također učile, vježbale i koristile Ninje, dok su preostale tri škole isključivo Ninja škole. Svaka od tih škola nastala je na temelju stilova ratnika, koji su te vještine razvijali u ratnim i borbenim situacijama kroz mnoga stoljeća, te ih prenosili sa koljena na koljeno. Stoga je Hatsumi Soke još nazvao ovu vještinu i Ninpo Budo Taijutsu.

Naš učitelj, Masaaki Hatsumi Sôke je nasljednik i poglavar tih devet škola koje su se kroz stolječa prenosila sa učitelja na učenika, a koje je na njega prenio njegov učitelj Toshitsugu takamatsu Soke. Danas je Masaaki Hatsumi Sôke (nasljednik i nosilac tradicije) objedinio sve te škole u jednu vještinu nazvavši je Bujinkan Ryu, a škole se zovu:

 • Togakure ryu Ninjutsu – 34. Sôke.
 • Gyokko ryu Kosshijutsu – 28. Sôke
 • Koto ryu Koppojutsu – 18. Soke
 • Kukishinden ryu Happo Bikenjutsu – 28. Sôke
 • Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu – 26. Sôke
 • Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu – 17. Sôke
 • Gikan ryu Koppojutsu – 15. Sôke
 • Gyokushin ryu Ninjutsu – 21. Sôke
 • Kumogakure ryu Ninjutsu – 14. Sôke

Iako se svih devet škola podučava kao jedna objedinjena škola, svaka od njih ima svoju povjest i tradiciju, svoje tajne, svoje tehnike i taktike, svoja oružja i svoj način borbe i upotrebe tih oružja u borbi.

Tradicionalni Ninja je morao savladati i biti savršen u 18 osnovnih kategorija ratničkih vještina nazvane Bugei Juhappan. U Bujinkan Dojo -u se i danas podučavaju neke od ovih ratničkih vještina:

 1. Seishin Tekky Kyoyo – duhovno i umno usavršavanje
 2. Taijutsu – vještina goloruke borbe koje uključuju tehnike i vještine Taihenjutsua, Dakentaijutsua, Koppojutsua i Koshijutsua).
 3. Ken jutsu / Biken jutsu – vještina upotrebe Samurajske sablje – Daisho, Ninja To – Ninja mača, Tanto, Kodachi, i dr.
 4. Bo jutsu – vještina upotrebe raznih vrsta štapova i motki
 5. Shuriken jutsu – vještina bacanja oštrica
 6. So jutsu – vještina upotrebe i borbene tehnike kopljem
 7. Naginata jutsu – vještina upotrebe i borbene tehnike japanskom helebardom
 8. Kusarigama – vještina upotrebe oružja sa oštricama sa lancem
 9. Kayaku jutsu – vještina upotrebe vatrenog oružja i oruđa, vatre i eksploziva
 10. Henso jutsu – vještina prerušavanja i oponašanja
 11. Shinobi Iri – vještina tajnog kretanja, nevidljivosti i načina prodiranja i ulaženja
 12. Ba jutsu – vještina jahanja i konjaništvo
 13. Sui ren – vještina borbe u vodi: kretanja u vodi i ronjenje
 14. Bo ryaku – strategija i taktika borbe u urbanim sredinama i otvorenim prostorima
 15. Cho Ho – špijunaža
 16. Inton jutsu – vještina sakrivanja, izbjegavanja i kamuflaže, upotreba Goton po
 17. Chi Mon – geografija
 18. Ten mon – meterologija

Međutim sve te tehnike i vještine u Ninpo Budo Taijutsu imaju i svoje podvještine, koje se podučavaju pod 9 škola Bujinkana.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća Hatsumi Soke je po prvi puta prezentirao Bujinkan Dojo i jedini je počeo podučavati Ninjutsu i Ninpo Budo Taijutsu  tehnike u svijetu. Do tada se o Ninjutsu nije znalo ništa ili gotovo ništa. To je izazvalo veliku pažnju i golemi publicitet po cijelom svijetu.

Nažalost nakon toga se ubrzo pojavljuju razni samozvani i lažni “majstori i učitelji” ove ratničke vještine, za koju prije toga gotovo nitko nije ništa znao ni spominjao (pa čak ni u Japanu), koji pokušavaju zavarati ljude lažno se predstavljajući i prodavajući im laži i neistine.

Hatsumi Soke se od tada strahovito bori da ovoj vještini staroj više od 1000 godina, osigura status koji ona istinski zaslužuje, a koji ide protiv pogrešnog mišljenja kojima pojedini filmovi i diletantski novinari prikazuju Ninje i Ninjutsu kao plačenike i ubojice, a ne kao časne i istinske majstore ove ratničke vještine, koju su koristili ovu vještinu za svoju samoobranu i preživljavanje, te poboljšavanje sebe kao osobe i ratnika.

Konačno Hatsumi Soke-u to i uspijeva, te u današnje vrijeme Ninjutsu i Bujinkan dobivaju status koji zaslužuje, gdje se počinje uviđati kvaliteta, istinska vrijednost i sveobuhvatnost ove vještine, te se dobivaju mnoga priznanja.

Danas Hatsumi Soke podučava na redovitim treninzima u Budokanu Tokyo (veliki kompleks za vježbanje borilačkih vještina) te u Bujinkan Honbu Dojo-u (glavni Dojo) – Bujinden.

Soke je od sredine osamdesetih godina prošlog stolječa podučavao na TaiKai seminarima po cijelom svijetu, na kojima je prenosio svoje učenje i na kojima su prisustvovali učesnici iz cijelog svijeta, a sada samo u Japanu. Ratnička vještina Bujinkan Ninpo Budo taijutsu je prezentirana i podučava se u više od 40 zemalja. Tisuće učenika putuje svake godine u Japan, kako bi primili direktno učenje od Soke Hatsumia i njegovih Shihana. To podrazumjeva Shidoshi-e i Shihan-e (glavne učitelje) koji su odgovorni za širenje tradicije Ninja ratnika u svojim zemljama.

Hatsumi Soke je odredio pravila i etiku za priključivanje Bujinkan Dojo-u, koju primjenjuju Shihani i Shidoshi u svojima zemljama, a koja se nalaze ovdje.