BUJINKAN RYU-HA

TOGAKURE RYU NINPO HAPPO HIKEN

“Škola sakrivenih vrata”

Jedna od najstarijih škola Ninjutsua. Nakon izgubljene bitke Nishina Yukihiro, otac Daisukea, potražio je spas u planinama i naišao na selo Togakushi na planini Togakure. Tamo je upoznao svećenika po imenu So-o koji je prakticirao Shugendo religiju, čiji su se vjerski obredi sastojali od magije. Yukihiro je počeo proučavati Shugendo i Ninjutsu. Togakure Ryu osnovao je Yukihirov sin, Daisuke koji je promijenio ime u Daisuke Togakure; on je bio 1. Soke Togakure Ryua.

Togakure Ryu sadrži niske i široke stavove sa snažnim udarcima. To je kompletan borbeni sistem, koji sadrži razne tehnike udaranja, poluga, bacanja, tehnike sa mačem, kopljem, kusarigamom (lancem i sječivom), te sa tajnim oružjima specifičnim za ovu školu, Sanpo Hiden. Iz Togakure Ryua dolazi Sakki test, ili test ubilačke namjere, gdje kandidat sjedi okrenut leđima Sokeu koji ga bez najave napadne mačem, i treba se izmaknuti. Škola se prenosila kroz stoljeća, te je dr. Hatsumi njen 34. Soke.

GYOKKO RYU KOSHIJUTSU

“Škola tigra od dragulja”

Za ovu se školu smatra da ju je kreirala kineska princeza. Tehnike su u Japan došle iz Kine za vrijeme T’ang dinastije, a smatra se da ju je donio kineski svećenik po imenu Cho Gyokko. 1.Soke je bio Tozawa Hakuunsai, ali je školu prvi organizirao Sakagami Taro Kunishige, koji ju je usavršavao i upotrebljavao od 1532. do 1555. Škola je predana Momochi Sandayu, koji je bio vrlo poznati ninja svoga doba. Momochi familija ju je nakon dugogodišnje tradicije predala Toda familiji tako da ju je Toda Shinryuken Masamitsu predao svom unuku Takamatsu, a on svom učeniku Masaaki Hatsumiju. Gyokko Ryu upotrebljava kružne i brze pokrete bazirane na napadu na određene vitalne točke, Koshijutsu Atemi Waza. Također je kompletan borbeni sistem, koji upotrebljava tehnike goloruke borbe te tehnike sa raznim vrstama oružja kao što su mač, koplje, dugi štap i druga. Dr. Hatsumi je 28. Soke.

KUKISHINDEN RYU HAPPO HIKENJUTSU

 “Škola tradicije 9 demonskih bogova”

Za ovu se školu također smatra da je potekla iz Kine. Smatra se da je starija od perioda Kamakura, od kada postoje zapisi. Ime Kukishinden ryu dao je Car Go-daigo, samuraju Yasushimaru Takazaneu, koji mu je pomogao u borbi i spasio ga, te je car rekao da se borio kao devet demona (kuki). Školu je sa svim njenim specifičnostima organizirao Izumo Kanja Yoshiteru. To je kompletan borbeni sistem koji sadrži goloruku borbu, jako se oslanja na tehnike sa kopljem, kratkim i dugim štapom te naginatom (vrsta helebarde); na tehnike bacanja projektila, tehnike koje su se koristile na bojnom polju, ali i na strategiju, upotrebu vatre i vode, tehnike nevidljivosti i prerušavanja. Četvrta generacija pod vodstvom Kuki Nagatoa, formulirala je Kukishin Ryu u potpunosti. Morihei Ueshiba, osnivač Aikidoa, učio je Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu, pod Kuki klanom, da bi kasnije osnovao Dojo pod imenom Kukishin Aikido. Postoji nekoliko Ryu ha sa imenom Kukishin, međutim samo su neki od njih zadržali tradiciju Ninja ratnika, dok su druge taj ratnički aspekt izgubile ili kroz desetljeća mijenjale. Dr. Hatsumi je 28. Soke ove škole.

SHINDENFUDO RYU DAKENTAIJUTSU

“Škola nepomičnog srca”

Osnivač ovog Ryua je bio Izumo Kanja Yoshiteru, ujedno i 1. Soke. On je prvo učio kineski kempo boks. Neke od tih tehnika se i danas vide u ovoj školi. Isti čovjek je ujedno bio i Soke Kukishinden Ryua. Škola je specijalizirana za Jutaijutsu i Dakentaijutsu, odnosno tehnike bacanja i poluga,te udaranja. Njen tajni princip je princip prirode. Jedan od najboljih učenika Jigoro Kanoa, osnivača judoa, Takenaka Tetsunoke je također učio Shindenfudo Ryu. Dr. Hatsumi je 26. Soke ovog Ryua.

GYOKUSHIN RYU NINPO HAPPO HIKENJUTSU

“Škola srca od dragulja”

Osnivač Gyokushin škole i njen 1.Soke je Sasaki Goeman Teruyoshi, koji je također bio jedan od Sokea u Gyokko Ryu školi. Gyokushin Ryu sadrži razne tehnike Sutemi waze i više je koncentriran na vještinu i tehnike špijunaže, nego na borbenu stranu. Škola se podučavala u tajnosti a miješala se sa ostalim školama, koje su upotrebljavale ninjutsu. Dr. Hatsumi je 21. Soke Gyokushin Ryua.

KOTO RYU KOPPOJUTSU

“Škola obrušavajućeg tigra”

Koto ryu je došao iz Kine, preko Koreje u Japan, a donio ju je kineski ratnik po imenu Chan Busho. To je bilo mnogo generacija prije nego ju je dobio Sakagami Taro Kunishige, koji je bio 1. Soke. On ju je organizirao kao Ryu. Soke Gyokko Ryua Sogyokkan Ritsushi bio je također i Soke Koto Ryua, ali se ona podučavala odvojeno i Densho (tajne skripte) su davani odvojeno. Koto Ryu se više temelji na udarcima, te upotrebljava kratke distance sa brzim i usmjerenim udarcima – Koppo – kojim se udara i lome kosti. Koto Ryu ima jedninstvene tehnike kenjutsua (mačevanja). Dr.Hatsumi je 18. Soke ove škole.

TAKAGI YOSHIN RYU JUTAIJUTSU

“Škola visokog drveća probuđenog srca”

Osnivač ovog Ryua je bio Takagi Oriuemon Shigenobu, 1.Soke. Smatra se da je učenje škole započeo svećenik iz Abe familije, koji je živio na Funagata planini, a zvao se Unryu. On je bio stručnjak za bojutsu (tehnike korištenja dugog štapa), shurikenjutsu (tehnike bacanja oštrica), yarijutsu (tehnike sa kopljem), te taijutsu ili tehnike goloruke borbe, iz škole Amatsu Tatara Rinpo Hiden, ali također upotrebljava tehnike kodachijutsua (tehnike kratkog mača), hanbojutsua (tehnike kratkog štapa), tantojutsua (tehnike sa nožem), te toritsukejutsua. Školu je oko 1640. godine usavršio 1. Soke Takagi. U školi se koriste tehnike jutaijutsua i dakentaijutsua, i naglasak je na nekorištenju snage. U Takagi Yoshin Ryuu nalazimo tehnike iz kojih su se kasnije razvili judo i aikido. Učenje se u dijeli na šest nivoa. Dr. Hatsumi je 17. Soke.

GIKAN RYU KOPPOJUTSU

“Škola istine, vjernosti i pravde”

Osnivač škole i njen prvi Soke je bio Unryu Hangan Gikanbo, koji je živio za vrijeme Yeiroku ere, oko 1558. godine. On je bio daimyo (veleposjednik) Kawachi provincije. Spisi govore da je njegov udarac rukom bio tako jak da je mogao slomiti mač na dva dijela. Također je bio majstor hichojutsua i bacanja shurikena. Gikan Ryu sadrži puno specijalnih udaraca rukama, nogama i bacanja, kao i poseban sistem kretanja. Dr. Hatsumi je 15.Soke Gikan Ryua.

KUMOGAKURE RYU NINPO HAPPO HIKEN “

Škola sakrivanja u oblacima”

Kumogakure ryu ninjutsu je također jedan od kompletnih borilačkih sistema. 1.Soke i osnivač je bio Heinaizaemon Ienaga Iga. Tehnike borbe su slične tehnikama iz Togakure škole, pa se pretpostavlja da su se škole miješale. Kumogakure Ryu upotrebljava tehnike sa yarijem, mačem, a koriste se i oklopi, tzv. yoroi. Također postoje specifična oružja za tu školu kao npr. Ippon Sugi Noburi. Dr. Masaaki Hatsumi je 14.Soke navedenog Ryua.