SMJERNICE ZA ČLANSTVO U BUJINKANU

Bujinkan organizacija će biti otvorena samo za one koji se slože i provode smjernice Bujinkan Dojo-a. Onima koji se ne pridržavaju navedenih smjernica neće biti dozvoljeno da pristupe Bujinkanu. Zaključno: Samo onima koji pročitaju i slože se sa navedenim smjernicama će biti dozvoljeno da sudjeluju.

Samo onima koji mogu prakticirati istinsko strpljenje, samo-kontrolu i posvećenost će biti dozvoljeno pristupiti.

Liječnički pregled i potvrda su potrebni. Posebno, osobama sa psihičkim bolestima, ovisnicima o drogi, ili psihički nestabilnim osobama je zabranjeno pristupiti. Potreba liječničke potvrde se odnosi na osobe koje mogu predstavljati opasnost za druge, na primjer, osobe sa zaraznim bolestima i smetnjama, osobe sa klinički abnormalnim osobnostima ili fiziologijom i osobe kojima nedostaje samo-kontrole.

Osobe sa kriminalnim dosjeom će biti odbijene. Osobe koje izazivaju nerede, koje čine zločine i osobe koje žive u Japanu, a ogriješe se o domaće zakone će biti odbijene.

Osobe koje ne provode smjernice Bujinkana, bilo kao praktičari ili kao pripadnici društva, čineći sramotna ili ponižavajuća djela će biti isključeni. Do sada je Bujinkan bio otvoren za veliki broj ljudi koji su došli u Japan. Među njima je, nažalost, bilo i onih koji su činili/čine nasilna djela pod utjecajem alkohola, psihičkih bolesnika, i osoba koje izazivaju nerede misleći pritom samo na sebe i ne gledajući kako njihove radnje mogu nepovoljno utjecati na druge. Kroz svoja djela, takvi ljudi su odbacivali tradicionalno pravedno srce Bujinkana. Od danas, svi takvi ljudi će biti izbačeni.

U svezi sa nezgodama koje se dogode tijekom treninga (i unutar i izvan dojo-a), osoba ne bi trebala izazivati neprilike Bujinkanu. Ovo je iznimno važna stvar. Oni koji nisu spremni prihvatiti vlastitu odgovornost za nezgode koje se dogode za vrijeme Bujinkan treninga, neće biti primljeni. Ili ponovljeno zbog jasnoće, Bujinkan ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve nezgode koje se dogode tijekom treninga, bez obzira na lokaciju.

Svi koji pristupe Bujinkanu moraju imati godišnju člansku iskaznicu. Ova iskaznica ne samo čuva čast članova Bujinkana, već ukazuje na to da ste član veće cjeline—one čiji se pripadnici okupljaju zajedno sa ratničkim srcima da bi poboljšali sebe kroz trening i prijateljstvo. To iskazuje slavu ratničkih vrijednosti i utjelovljava odanost i bratsku ljubav.

Tradicija Bujinkana prepoznaje prirodu i univerzalnost cjelokupnog ljudskog života, te je svjesna onoga što prirodno pluta između dva dijela:

  • Tajni princip Taijutsu-a je znati temelje mira.
  • Proučavanje/učenje je put do nepomičnog srca (fudoshin).

 Početnički trening počinje slijedećim nivoima:

  • Kyu stupnjevi – početnici
  • Od   1. Dan –    5. Dan stupnja – Ten (nebo)
  • Od   5. Dan – 10. Dan stupnja – Chi (zemlja)
  • Od 10. Dan – 15. Dan stupnja – Jin (čovjek)

Od 10. Dan-a do 15.Dan-a, nivo-i će biti podijeljeni na slijedeći način:

  • Chi (zemlja), Sui (voda) Ka (vatra), Fu (vjetar) i Ku (praznina);
  • Happo Hiken će se podučavati na tim nivo-ima.
  • 10. Dan stupanj može dodijeliti samo Soke, koji može dodijeliti i na preporuku tri Shihana.
  • 15. Dan može dodijeliti samo Soke. Samo istinskim Shihan-ima će biti dodijeljen 15. Dan.

U zadnje vrijeme, Bujinkan je postao uistinu internacionalan. Baš kao što postoje razne vremenske zone, tako postoje i razni tabu-i između ljudi i naroda u svijetu. Moramo poštovati jedni druge, nastojati izbjeći takve tabu-e. Moramo staviti ratničko srce na prvo mjesto i raditi zajedno na samo-razvoju i za boljitak Bujinkana.

Oni koji ne provode gore navedene smjernice će biti izbačeni iz Bujinkana.

                                    Masaaki Hatsumi – Bujinkan Dojo Soke