NINJUTSU I NINJA

Počeci Ninutsua su obavijeni velom tajne, ali je činjenica da ova umjetnost borenja zadire duboko u povijest, kada ni čuvena kasta Samuraja još nije postojala.

Naziv se prvi puta spominje za vrijeme rata između prinčeva Taishi-a i Mory-a ( 593-628 g.n.e. ) oko zemlje Omi. Zahvaljujući informacijama svoga agenta u neprijateljskim redovima princ Taishi Shotoku je dobio ovaj rat, te je bogato nagradio svog agenta i nazvao ga Shinobi (tajan, nečujan, onaj koji se prikrada i šulja).

U toku povijesti Japana Ninje su odigrale veliku ulogu, a najčešće su služili kao špijuni, tajni agenti, vojni saveznici, čuvari, tjelohranitelji, policajci, stratezi, specijalci, itd. Znanje Ninjutsua se sistematiziralo i čuvalo u okviru porodica, te je nastalo mnoštvo malih klanova (npr. Momochi, Hattori, Fujibayashi, i dr. ), a sa njima i razne škole i stilovi (Ryu – ha).

Najčuvenije škole i stilovi nastali su u tadašnjim Iga i Koga oblastima japanskog Honshu otoka. Porijeklo imena Ninja, dolazi iz Kine, a na japanskom jeziku se riječ – Ninja – može pisati ideogramom i tada ima značenje Shinobi . Shinobi se nadalje može prevesti “Shi” – aktivan čovjek, isto znači i ekspert, majstor, “No” je posvojna zamjenica, a “Bi” – znači informacija. Shinobi je prema tome majstor, odnosno netko, tko se razumije u prikupljanje informacija. Japanski ideogram – Kanji – za Shinobi ili Nin sastoji se iz dva znaka – Ken – što označava mač ili oštricu i – Kokoro – što označava srce ili dušu, i može se tumačiti na više načina kao : “duh čovjeka i oštrica”, “mač mora slijediti srce, a srce mora biti oštro kao mač”, isto tako i “tajnovito”, “skriveno”, “izdržljivo”, “ustrajno”, “strpljivo”, (obuzdavanje) u fizičkom i u mentalnom smislu, itd… U ovom proširenom značenju shvačanja, Nin stvarno znaći, da netko kontrolira tijelo, um i percepciju u ili o ispravnom i pogrešnom. Ken : Kokoro : Suštinski element za Ninju je čisto srce. Ako Ninja slijedi krivi put koristeći se prevarom, lažima, svojim egom ili spletkama, njegovo srce ne može biti čisto i njegovo rasuđivanje će uvijek biti pogrešno, nikad ne dopuštajući časni put za djelovanje. Ako takve osobe koriste Ninjutsu samo za svoju vlastitu korist i ego ili tako da je zlo nadmoćnije, njihova djela će ih odati pokazujući da su oni bili neodgovorni, nedostojanstveni i nemoralni u ljudskom smislu i smislu časti. To je, možda, početak uspješnog stjecanja novca i slave, ali oni će pasti sa svojih visokih položaja puno prije. Srce Ninje je čisto i časno!

Ninje Feudalnog Japana, pa do modernog doba rođeni su i trenirani u krugu obitelji i svi su bili odani tradiciji Ninjutsua. Iz sigurnosnih razloga klanovi Ninja nisu živjeli u urbanim sredinama nego u planinama, na teško dostupnim mjestima, koja su bila poznata samo nekima. Obuka Ninja ratnika počinje od malena oko treće godine, kroz razne tehnike kordinacije pokreta, održavanja kondicije, elastičnosti tijela, ravnoteže, tehnika penjanja, savladavanje raznih prepreka, padova, kolutova i sl. Sa 10 godina počinju vježbati goloruku borbu, razne tehnike kretanja u svim smjerovima (horizontalno i vertikalno), vještinu sakrivanja, maskiranje, kamuflažu i prikradanje, vještinu borbe u vodi, nečujno plivanje i ronjenje i sl.

Do svoje 20. godine mladi Ninja savladava načine upotrebe svih vrsta tadašnjeg oružja i oruđa, bacanje oštrica, brzo trčanje  i na duge staze, vezivanje neprijatelja, pisanje i čitanje te upotrebu raznih šifri i kodova, načine komuniciranja, načine upotrebe prirode i preživljavanja u prirodi, vještinu tajnog kretanja. Nakon toga Ninja uči psihologiju i anatomiju, strategiju i taktiku borbe, razne vrste meditacija, hipnozu, vještinu upotrebe vatrenog oružja i eksploziva, etiku i folklor, medicinu, prvu pomoć i travarstvo, meterologiju i geografiju, špijunažu, prerušavanje, duhovno i umno usavršavanje i sl.

Odabir i izbor Ninja ratnika je bio vrlo jednostavan. Ukoliko netko nije bio sposoban za takvu vrstu obuke pogibao je na nekoj od vježbi ili obuci. Dakle, Ninjutsu je vrlo iskren i jednostavan ili se može i uspije ili se pogiba. Jedan od takvih testova je i Sakki test Togakure ryu škole.

U današnje vrijeme nisu potrebne takve drastične obuke. U Ninjutsu se tehnike goloruke borbe počinju učiti oko 10-te godine. Vještine goloruke borbe koje se podučavaju u Ninjutsu su provjerene stotinama godina na bojnom polju i u borbi prsa u prsa. Međutim vještine koje su učili u Ninjustu podučavale su borbene principe i tehnike, kojima je vrlo lako onesposobiti neprijatelja, a ono što je jako bitno uvježbavale su se do savršenstva i učile upotrebi kroz borbu instiktivno, a ne napamet. Da bi izvodili takve tehnike, također se učila vještina upotrebe udaraca i pritisaka na vitalne točke i anatomija.

Ninja je svojedobno koristio mnoga oružja i oruđa koja su mu davala veliku prednost i moć u borbi. No, trebamo napomenuti da su Ninje inovatori te su sami smišljali i i pravili oružja i oruđa. Za borbu na daljinu Ninje su koristili Yumi Ya (Lukove i strelice), koje su bile premazane raznim vrstama otrova, kako bi bile djelotvornije. Ponekada su na njih postavljali bombe i eksplozive, da bi dobili na djelotvornosti. Bili su pravi majstori u gađanju, te su na velikim daljinama mogli pogoditi neprijatelja. Fukiya (puhaljka), koja je također na velikim daljinama mogla pogoditi neprijatelja a strelice su bile premazane strašnim otrovima. Zatim su tu Shurikeni (oštrice za bacanje) koje su se također upotrebljavali na daljinama, te su također mogli biti premazani otrovima. Ninja je bio savršen majstor u Shuriken jutsu. Zatim je tu bilo oruđe za izbacivanje otrovnih tekučina, koje su mogle pogoditi neprijatelja na 30-tak metara. Međutim, Ninje su prvi u Feudalnom Japanu počeli upotrebljavati vatrena oružja. Tanegashima, duga puška na fitilj, našla je upotrebu u Ninjutsu, te su Ninje bili veliki majstori u upotrebi tog oružja, isto tako kao i kratkog pištolja Futokoro teppo. Međutim Ninje su bili majstori u inovaciji pa su puške i pištolje sakrivali u oblike mačeva i noževa, kako ne bi bili prepoznatljivi a izazivali su iznenađenje i bili efikasni na daljinu. Od drveta i metala su radili razne ručne bacače zvane Kozutsu (nešto kao bazooka) i topove zvane Ohzutsu. Također su upotrebljavali mine zvane Jirai, te eksplozivne ručne bombice zvane Torinoko. Dokuenjutsu su bile dimne bombe, koje su imale učinak današnjih suzavaca. Za zasljepljivanje u borbi su koristili dimni prah zvan Metsubushi, kojim su zasljepili napadača. No, Ninje su također bili majstori u borbi sa hladnim oružjem toga vremena. Mačevi, noževi, koplja, štapovi, lanci, te razne inovacije u kombinaciji našli su veliku primjenu u Ninjutsu. U Ninpou se prilazilo individualno svakoj osobi.

Ninja ratnik je posjedovao kolekciju ezoteričkih znanosti, upotrebljavajući psihiologiju, koristeći se svjesnim i nesvjesnim, prilagođavajući se okolini tražeći harmonjiu sa prirodom i prirodnim zakonima Univerzuma. U Ninpou se više pažnja posvečuje samospoznaji, podjednako razvijanju psihičkih i fizičkih potencijala, koji se mogu upotrebi na sve aspekte života a ne samo kroz borbene tehnike.

Dakle, za Ninjutsu i Ninja ratnike možemo reći da su preteča današnjih Specijalnih postrojbi. Mnoge tehnike i taktike borbe koje su upotrebljavali Ninja ratnici, imaju svoju upotrebu i danas u Specijalnim postrojbama. Nažalost mnoge Specijalne postrojbe ne upotrebljavaju sva saznanja Ninjutsua, koja mogu jako pomoći u modernim vremenima, bilo u izvornom obliku, bilo u moderniziranom obliku.

No, ostaje činjanica da su Ninja ratnici bili najuspješniji borci svih vremena. U feudalnom Japanu Ninje su imali više naziva, pa navodimo neke: Shinobi, Hakone mono, Iga mono, Inkan, Kusa, Gyonin, Kanja, Koga mono, Kamari, Ninjutsu tsukai, Nokizaru, Toppa, Suppa, Shinobi no mono, Yuushi, Rappa i dr. Tradicionalna podjela jedne Ninja organizacije odnosno klana bila je na : Jonin – Gornji čovjek – glava klana, donosio je strateške odluke i odluke od važnosti za klan Chunin – Srednji čovjek – formulirao je specifične taktike po nalogu Jonina, te je bio veza između Jonina i Genina, Zapovjednik Genin – Donji čovjek – operativac koji je izvršavao naloge po Chuninovoj zapovjedi, stvarni Ninja ratnik.