TRADICIONALNA NINJA ORUŽJA

TRADICIONALNO NINJA ORUŽJE – SHINOBI NO BUKI 

Najvažnije oružje Ninje je njegovo tijelo i njegov um.

No, Ninje se ipak koristili mnoga oružja i oruđa (Ningu), kako bi olakšali i obavljali svoje zadatke. Nije bilo limita u izradi Ningu, jer su Ninje vrlo vješto smišljali i izrađivali vlastita oružja i orudja.

Ninja je koristio mnoga oružja i oruđa koja su varirala od vrlo velikih do sićušnih. Ninja oružja i oruđa su se lako mogla sakrivati i koristiti na mnoge razne načine. Tako su neka oruđa bila i oružja i obratno. Mnoga oružja su bila prekrivena, tako da se nije moglo uočiti da je dotični predmet oružje. Ninja je koristio razna oruđa i oružja koje možemo podijeliti na više kategorija: projektili, fleksibilna oružja, tvrda oružja i sječiva, vatrena i eksplozivna oružja te kombinirana.

Ninje su bili inovatori koji su u skladu svoga vremena izmislili mnoga oružja i oruđa, koja čak i danas neke od njih koriste mnoge Specijalne postrojbe u svijetu.

Ovo su samo neka od njih, koja su im pomogla da budu najbolji ratnici svoga vremena.

Većina ovih oružja se vježbaju i podučavaju u Bujinkan Dojo-ima.

Projektilna oružja : 

 • Shuriken – su male metalne oštre zvjezde sa više krakova, koje su služile za bacanje na napadača.
 • Shaken – male metalne oštrice, koje su služile za bacanje na napadača.
 • Token – mali noževi za bacanje na napadača
 • Makibishi i Tetsubishi – maleni željezni šiljci koji su se mogli bacati na napadača, te su se koristili za bacanje na tlo, kako bi ih napadač nagazio.
 • Igadama – željezne kugle sa šiljcima također za bacanje na napadača
 • Dokubarinage – metalne otrovne igle za bacanje
 • Dokumizuteppo – vodeni pištolj za izbacivanje otrova
 • Fukiya – dugačka puhaljka za izbacivanje otrovnih strelica
 • Yumi to Ya – Luk i strijele, koje su mogle imati različitu namjenu (eksplozivne, dimne…)

 

Fleksibilna oružja :

 • Manrikikusari – lanac sa kuglama sa oba kraja, različitih dužina i u raznim oblicima, te u kombinacijama sa drugim oružjem i oruđem
 • Nawa – uže za vezivanje napadača i za različita druga uporabu (penjanje, zamke. . .
 • Toami – mreža za bacanje i hvatanje napadača, te za blisku borbu

 

Tvrda oružja i sječiva :

 • Bo, Jo, Hanbo, Rokushakubo, Tambo, Jawara, Daisharin – štapovi različitih debljina i dužina za tehnike udaranja, poluga, itd. . .
 • Ninja Ken – kratki Ninja mač sa jednom oštricom, koji se koristio osim za ječenje i ubadanje, za kopanje, penjanje, itd
 • Daisho – Katana (duga) i Wakizashi/Shoto (kratka) japanska sablja.
 • Yari, Kamayari, Jumonji yari – Ninja koplje raznih oštrica, za borbene tehnike ali i za penjanje
 • Naginata, Nagamaki – Helebarda, oštrica sa dugačkom drškom za borbu
 • Kunai – Ninja bodež za različite namjene, udaranje, ubadanje, poluge, kopanje, penjanje, provaljivanje
 • Tanto – Ninja nož za sječenje i borbu izbliza. . .
 • Tekken – Ninja boxer za blisku borbu
 • Tekagi i Ashikagi (Shukko/Ashiko) – oštrice za ruke i noge, služe za penjanje ali i za blisku borbu
 • Jutte – Ninja palica sa kukom, za blisku borbu, te tehnike oduzimanja oštrica,…
 • Kabuto wari – palica sa kukom za lomljenje oklopa, ubadanje, poluge i dr…
 • Tessen – metalna lepeza za blisku borbu
 • Ono – velika ratna sjekira za blisku borbu
 • O tsuchi – veliki ratni čekić za blisku borbu

 

Vatrena i eksplozivna oružja :

 • Kakae-ohzutsu – veliki drveni top za gađanje na daljinu
 • Tanegashima – dugačka puška na fitilj
 • Jirai – nagazne mine
 • Dokuen – dimne granate
 • Sodezutsu – drveni ručni bacač
 • Naggedeppo – ručne granate
 • Teppo – pištolj

 

Kombinirana oružja :

 • Wakizashi teppo – pištolj sakriven u kratkom maču
 • Mezashi – štap sa sakrivenom strelicom
 • Shikomi – zue – mač sakriven u štapu
 • Shinobi – zue – razne oštrice, lanci, strelice sakrivene u raznim veličinama štapa
 • Kusarigama – čelični srp sa kuglom na dugačkom lancu
 • Kyoketsu shoge – nož sa zakrivljenom oštricom, na dugačkom užetu sa metalnim prstenom
 • Konpi – kuka sa lancem i prstenom.