VJEŠTINE U NINJUTSU

U školama Bujinkan Ninjutsua podučavaju se slijedeće vještine, koje se razlikuju od škole do škole po svojim specifičnostima :

Seishin Tekki kyoyo – Duhovno usavršavanje

Pod duhovnim usavršavanjem, uči se usavršiti samospoznaju, upoznati vlastite slabosti i vrline.Uvježbava se mentalna izdržljivost, učvrščivanje karaktera, pravilno sagledavanje sebe, protivnika i okruženja u datim situacijama, te ispravno procjeniti situaciju, konačno proniknuti u razumjevanje univerzalnog procesa.

Tai jutsu – Tehnike goloruke borbe – vještina upotrebe tijela

Vještina upotrebe tijela je vrlo važna u Ninjutsu, a sastoji se od tehnika :

Taihen jutsu – tehnike kretanja, kolutova, padova, prevrtanja, stavova, i skokova.

Dakentai jutsu – tehnike udaranja a koje se dijele :

  • Koshi jutsu – tehnike udaranja u mišiće i živce
  • Koppo jutsu – tehnike udaranja u kosti

Jutai jutsu – tehnike hvatova, poluga, gušenja, bacanja, oslobađanja ruku i tijela.

Ken jutsu – tehnike upotrebe japanske sablje i Ninja mača

 Ken jutsu upotrebljava tehnike sa Daishom (katana i shoto), Ninja to-om, te sa Shikomi zue-om. U tehnikama Ken jutsua se upotrebljava Ken po – tehnike mačevanja, Iai jutsu / Batto jutsu – tehnike brzog izvlačenja mača, Shinken Shiraha dori – tehnike protiv upotrebe mača, Muto dori – tehnike obrane od napada mačem i Hiken jutsu – tajne tehnike mačem.

Bo jutsu – tehnike upotrebe štapa

 Neke od škola Ninjutsua koje obučavamo u našem dojou, upotrebljavaju specifične tehnike raznim vrstama štapova, tako razlikujemo tehnike sa :

  • Rokushaku bo – štap duži od 180 cm
  • Bo – štap dužine 180 cm
  • Jo – štap dužine 130 cm
  • Hanbo – štap dužine 92 cm
  • Jawara – štap dužine 20 – 30 cm
  • Shinobi zue – bambusov štap različitih dužina sa skrivenim oružjem u sebi (oštrica, kugla, prah.itd.)

Tanto jutsu – tehnike upotrebe noža

Tanto jutsu je vještina borbe sa nožem i obrambene tehnike protiv noža, odnosno tehnike goloruke borbe protiv napadača naoružanog nožem. Također se obučavaju i tehnike bacanja noža.

Shuriken jutsu – tehnike bacanja oštrica

U Shuriken jutsu se obučavaju razne tehnike bacanja raznih vrsta oštrica, kao što su Senban shurikeni, Hira shurikeni i Bo shurikeni.

So jutsu – tehnike upotrebe koplja – Yari

So jutsu se sastoji od borbenih tehnika sa tradicionalnim japanskim kopljem – Yari-em, kako u tehnikama protiv mača, tako i u tehnikama protiv drugog protivnika naoružanog kopljem.

Naginata jutsu – tehnike upotrebe japanske Helebarde

Naginata jutsu je vještina upotrebe japanske Helebarde-Naginate u borbenim tehnikama. Pod Naginata vještinom upotrebljavaju se i tehnike sa Nagamaki-em i Bisento-uom.

Kusarigama jutsu – Tehnike sa kamom i lancem

 U Kusarigama jutsu spadaju borbene tehnike sa kamom, te lancem i kuglom, a također se obučavaju i tehnike i sa Kyoketsu Shoge-om, odnosno oružjem koje ima nož, kamu te dugačko uže sa alkom.

Kusarifundo jutsu – tehnike borbe sa lancem

Kusarifundo jutsu je vještina upotrebe lanca u borbi, koji na krajevima ima utege. U to spadaju tehnike udaranja sa lancem, te tehnike poluga i bacanja.

Kyu jutsu – tehnike gađanja sa lukom i strijelom

U Kyu jutsu se obučava upotreba Luka ( Yumi) i strijele (Ya), gađanje na malim i velikim daljinama, te upotreba u raznim drugim situacijama ( kao što je npr. zbunjivanje, neprijatelja, itd).

Fukija jutsu – tehnike gađanja sa puhaljkom

Fukija jutsu je vještina upotrebe puhaljke u kojoj se obrađuju tehnike gađanja s tim oružjem.

Shukko jutsu – vještina upotrebe kanđi

 Shukko jutsu je vještina upotrebe kanđi, kako za penjanje, tako i u borbenim tehnikama.

Hojo jutsu – vještina vezivanja neprijatelja

Upotreba užeta za vezivanje protivnika na različite načine, te upotreba raznih čvorova i vezova.

Kajaku jutsu – Ninja pirotehnika

Ninje su bili majstori u korištenju dimnih bombi, vatre i eksploziva. Pod Kajaku jutsu se također podrazumjeva upotreba vatrenog oružja.

Shinobi iri – tehnike tajnog kretanja i načini prodiranja

Tajno i bešumno kretanje, tajni načini prodiranja u objekte, te specijalne tehnike hodanja i trčanja.

Sui ren – tehnike borbene obuke u vodi

Tehnike u vodi, kako borbene, tako i nečujno plivanje, ronjenje sa i bez posebne opreme, načini upotrebe raznih priručnih i specijalnih sredstava za savladavanje vodenih prepreka.

Bo ryaku – Strategija

Upotreba varki i obmanjivanja u bitkama i borbi ( Kyo jutsu), djelujući na neprijatelja na taj način da radi ono što Ninja želi da napravi, kako bi ga savladao.

Inton jutsu – Tehnike bježanja i sakrivanja

 Upotreba Goton-po pet prirodnih elemenata u prikrivanju i bježanju. Zasniva se na poznavanju : zemlje (Chi), vode (Sui), Ka (Vatre), Moku (drveta) i Kin (metala), odnosno prirode koja nas okružuje.

Ten Mon – Meterologija

Meterologija je igrala važnu ulogu u razradi planova za bitku ili bilo kakvu akciju. Ninje su znali zapažati signale u prirodi kako bi mogli predvidjeti vrijeme.

 Chi Mon – Zemljopis

 Upoznavanje i uspješna upotreba rasporeda i osobina terena, bila je također vrlo važna u obuci Ninja ratnika, kako bi što lakše i bolje savladali zadatak a da ne budu otkriveni.

 Tasukaru no Shizen jutsu – Vještina preživljavanja u prirodi

Ninje su znali preživjeti u svim prirodnim uvjetima, upoznavajući prirodu i iz prirode uzimajući sve potrebno kako bi preživjeli (hranu, vodu, lijekove, zaklon, itd.), u tome su bili pravi majstori.