ODRŽAN SHIHAN ROSTOHAR SEMINAR U BUDIMPEŠTI

30. 12. 2011. by: admin

U organizaciji Bujinkan Seijin Dojo i Bujinkan Musharei Dojo, te Shidoshi Ho Gabor Daranyia i Bothazy Botonda, Shihan Dean Rostohar Shinryu, održao je seminar Bujinkan Ninpo Budo Taijutsua/Ninjutsua. Ovo je bio drugi seminar Shihana Rostohara nakon povratka iz Japana.

Seminar se održavao 15/16.10.2011. u Budimpešti/Mađarska u prostorijama Bujinkan Seijin Dojoa. Seminaru je u dva dana prisustvovalo četrdesetak sudionika iz Mađarske, Slovačke i Hrvatske.

Shihan Rostohar je na seminaru podučavao tehnike, principe, taktike i instinkte borbe kroz Kihon Happo Omote i Ura waza. Također je puno podučavao Kuden i Shinden, kroz filozofiju i psihologiju borbe. Seminar je naravno imao osjećaj Shinken Gate po kojoj je Shihan poznat. Shihan Rostohar je također kroz tehnike Kihon Happoa podučavao i principe sa raznim oružjem kao što su Tanto, Hanbo, Katana, pa čak i puška.

 Svi sudionici seminara su bili vrlo zadovoljni onime što su mogli naučiti na seminaru. Mnogi su uvidjeli koliko je važan Kihon Happo, jer malo ljudi stvarno shvaća važnost Kihon Happoa. Takamatsu Soke je jednom izjavio da je Kihon Happo važan za shvačanje svih borilačkih vještina.

 Sudionici seminara posebno su bili zadovoljni podučavanjem Kudena i Shindena, jer to malo ljudi podučava i shvaća. Ovo je bio još jedan seminar koji je otvorio nove poglede na ovu ratničku vještinu.

 Za slijedeću godinu ponovo je dogovoren seminar u Budimpešti, koji će organizirati učenici Shihana Rostohara iz Mađarske.

 

Filed under: Seminari