ODRŽAN SHIHAN ROSTOHAR SEMINAR U ŠVEDSKOJ

30. 12. 2011. by: admin

U organizaciji Bujinkan Kaigozan Dojoa i Shihana Mats Hjelma, Shihan Dean Rostohar Shinryu, održao je seminar Bujinkan Ninjutsua.

Seminar se održavao u Stockholmu, 29/30.10.2011. Niz godina Shihan Rostohar održava seminare u Švedskoj. Seminaru je u dva dana prisustvovalo 25 sudionika iz cijele Švedske, Nizozemske, Finske i Hrvatske. Među sudionicima seminara koji vježbaju i uče u Bujinkanu su bili pripadnici policije, vojske i osiguranja.

Na zahtjev organizatora i zbog velike zainteresiranosti, tema seminara je bila borba nožem i pištoljem. To oružje je oružje današnjice. Zbog povečanja kriminala organizator je želio da se dobro prouči ova tema, kako bi ljudi bolje shvatili principe ovog oružja, te se u eventualnim situacijama znali obraniti. Shihan Rostohar je na ovom seminaru podučavao principe i tehnike obrane od noža, oduzimanje noža, te upotrebu noža. Također je podučavao principe i tehnike protiv napada pištoljem, te tehnike bliske borbe s pištoljem protiv noža i pištolja. Shihan je na ovom seminaru jako puno podučavao Kuden, filozofiju i psihologiju borbe, te tektike i svjesnost u borbi protiv ovog oružja.

Seminar je započeo kratkom video prezentacijom, tijekom koje su prikazani realni napadi na razne osobe, snimljeni sigurnosnim kamerama. Shihan Rostohar je objašnjavao i komentirao snimke. Na taj način je sudionicima seminara približio realnost opasnosti od napada koji im se mogu dogoditi u svakodnevnom životu.

Svi sudionici seminara bili su vrlo zadovoljni seminarom, te načinom, prezentacijom, iskustvom i vještinoma Shihana Rostohara.

Dan prije seminara, prijatelj Paul, koji se bavi IPSC pucanjem, organizirao je na strelištu trening pucanja sa Shihan Rostoharom. Na tom treningu su bili pripadnici Nizozemske vojske, kao i Mats Hjelm, organizator seminara. Shihan Rostohar je na strelištu prikazao neke od tehnika i principa borbe s pištoljem.

Zahvaljujem Matsu, Tonyju i Paulu na dobroj organizaciji i trudu.

Filed under: Seminari