SEISHIN KAI SEMINAR U ZAGREBU

17. 11. 2012. by: admin

U organizaciji Bujinkan Seishin Dojo Zagreb održat će se seminar pod nazivom “Seishin Kai”. Seminar će se održavati u Zagrebu 23 i 24.02. 2013. godine u dvorani BSD Zagreb u Bogišićevoj br. 13.
Na seminaru će podučavati petero eminentnih Shihana 15. Dan Kugyo Menkyo: Sheila Haddad Shihan, Sveneric Bogsater Shihan, Alex Esteve Shihan, Dean Rostohar Shihan i Davor Gašparović Shihan. Svi instruktori su nosioci Medalje Bujinkana dodjeljene od Soke Hatsumia.

Tema seminara:
PLAY TIME IS OVER! To su riječi koje smo mogli često čuti od Soke Hatsumia i drugih Shihana. Što to znači ? Zašto je to tema ovog seminara?!
“Kada vježbate zbog učenja tehnike, možete učiti preko videa i preko raznih učitelja. Ali kada učite da biste shvatili, radite to s mentalnim stavom realne borbe i djelotvornošću!” Soke Hatsumi.
Mnogi učenici kod treninga i učenja zanemaruju pravilan mentalni stav. Kod Taijutsua, učenici također često ne obraćaju pažnju na ispravnost tehnike. Mnogi učenici izvode ‘vlastite izmišljene tehnike’ i zaboravljaju na efikasnost Ninpo Budo Taijutsua.
Mnogi učenici ne obraćaju pozornost ni na principe borbe koji stvaraju tehniku. Koncentriraju se samo na ‘same tehnike’. Pritom se zaboravlja realnost i svrsishodnost tehnike u borbi, a obraća se pozornost na ‘ljepotu tehnike’ zbog ‘same tehnike’.
Shihani će zato, na ovom seminaru, kroz tehnike Taijutsua i tehnike borbe s različitim tradicionalnim oružjima, podučavati baš te bitne stvari: dubinu i bit Ninpo Budo-a. Mnogi praktikanti se ‘igraju’ i ne shvaćaju pravi Ninpo Budo! Zato je Hatsumi Soke tražio od Shihana da podučavaju učenike Bujinkana tako da oni shvate pravi Budo, pravu bit ove ratničke vještine. Ninpo Budo Taijutsu je ratnička vještina. Shvaćate li to zaista?!
Sve informacije možete pogledati u:

Ili upitati za prijavu na mail.

Pozivamo sve zainteresirane istinske učenike Bujinkana da nam se pridruže na ovom velikom seminaru.

Filed under: Novosti,Seminari