SHIHAN ROSTOHAR ODRŽAO SEMINAR U FRANCUSKOJ

22. 03. 2012. by: admin

U organizaciji Oni Yama Ryu Dojo-a i Shidoshi Ho Yan Bellaunaya, organiziran je seminar Bujinkan Ninpo Budo Taijutsua/Ninjutsua. Seminar je vodio Shihan Dean Rostohar – Shinryu, 15. Dan Kugyo Menkyo. Ovo je bio drugi seminar Shihana Rostohara koji je na poziv održao u francuskom gradu Izernoreu.

Seminar se održavao 17/18.03.2012. u prostorijama Oni Yama Ryu Dojo-a u Sporthall La Vignette u Izenoreu/ Francuska. Seminaru je u dva dana prisustvovalo više od pedesetak sudionika iz cijele Francuske.

Na zahtjev organizatora tema seminara su bile tehnike po Densho-u Ten Ryaku no Maki (principi neba) i Chi Ryaku no Maki (principi zemlje). Ta dva Densho-a uz slijedeći nivo Jin Ryaku no Maki (princip čovjeka) čine osnovu učenja Bujinkan Ninpo Budo Taijutsua.

Ten Ryaku no Maki sadrži tehnike Ukemi Gata Taihenjutsua, Shoshin Gogyo no Kate, Kihon Happoa (Koshi Kihon Sanpo i Hoshu Kihon Goho no Kate), Kamae no kate, Taihenjutsu Muto dori kate i Hoken Juroppo.

Chi Ryaku no Maki sadrži tehnike Hajutsu Kyu Ho, Torite Kihon Dori no kate, Happo Keri henka no koto, Gyaku Waza, Nage Waza i Shime Waza go gata.

Shihan Rostohar je podučavao po originalnom Ten Chi Jin Ryaku no Maki Densho-u, kojeg je prije mnogo godina u Japanu dobio od Soke Hatsumia.

Prvi dan seminara podučavao se Ten ryaku no Maki. Shihan Rostohar započeo je seminar sa Sanshin no katom. Sanshin no katu podučavao je tako da je kroz nju podučavao osnovu Taijutsua, a zatim Sanshin no katu kroz tehnike sa mačem na dva načina Biken Jutsu i Iai nuki. Nakon toga nastavio je sa tehnikama i principima kroz Kihon Happo. Kihon Happo je podučavao kroz osnovne tehnike i principe, ali i na višem nivou kroz Kumi Uchi. Svaku od tih tehnika također je prikazao i sa borbom sa mačem. Kako bi sudionici seminara što bolje shvatili tehnike, Shihan Rostohar je svaku tehniku podučavao kroz Isshi Shoden (totalni prijenos Kuden, Taiden i Shinden). Svaka tehnika prikazana je detaljno kroz Gensoku (principe), Tetsugaku (filozofiju) i Shinri gaku (psihologiju).

Shihan Rostohar je nakon seminara održao i trening samo za Judansha stupanj. Na treningu je podučavao Kuden i osnovne tehnike i principe Iai jutsua, kako bi sudionici što bolje shvatili i naučili upotrebu japanskog mača. Tako su se radile tehnike Tennouchi, Iai nuki, Chiburi, Noto, Tai sabaki i dr.

Drugi dan seminara podučavao se Chi Ryaku no Maki, a Shihan Rostohar je svaku tehniku podrobno pokazao, objasnio, ušao u suštinu svake tehnike, a kasnije su se zbog boljeg shvaćanja radile Henka (varijacije). Svaku tehniku Shihan Rostohar je pokazao i kroz upotrebu oružja, kao što su mač, nož i drugo oružje.

Kroz cijeli seminar Shihan Rostohar je podučavao principe Gan Shin Shinzo, kroz Kuden, Gakumon i Gokui. Na seminaru je također bio prikazan i Tameshi kiri.

Seminar je prošao u atmosferi punoj učenja, vježbanja i rada ali također u veseloj atmosferi punoj smjeha. Svi sudionici seminara su bili jako zadovoljni naučenim i prikazanim. Svi sudionici seminara su se pokazali vrlo disciplinirani i vrijedni učenici, koji pažljivo slušaju i žele učiti. U takvoj atmosferi punoj obostranog poštovanja, vrlo je lako podučavati, vježbati i učiti.

Zahvaljujemo organizatoru na odličnoj organizaciji, ljubaznom gostoprimstvu i prijateljstvu. Do slijedeće godine.

Filed under: Novosti,Seminari