SHIHAN SVENERIC BOGSÄTER SEMINAR BUDIMPEŠTA

20. 04. 2012. by: admin

U organizaciji Bujinkan Fudoshin Dojoa iz Szegeda, održan je seminar Bujinkan Ninpo Budo Taijutsua. Seminar se održavao u Budimpešti 14. – 15.04.2012. godine. Seminar je vodio Shihan Sveneric Bogsäter (15. Dan Kugyo Menkyo). Seminaru je prisustvovalo oko 40tak sudionika iz Srbije, Hrvatske i Mađarske.

Tema seminara su bili Sabaki gata i Okuden no kata iz Kukishinden škole. Po Densho-u Kukishinden Ryu-a to su dva najviša nivoa te škole.

Shihan Sveneric je podučavao je detaljno podučavao svaku od kata iz navedena dva nivoa kako bi učesnici mogli shvatiti samu osnovu funkcioniranja principa borenja ove škole za koju je, između ostalog, karakteristična i borba u samurajskim oklopima (yoroi).

Tema Bujinkana ove godine je također Kihon (osnovni principi), pa je Shihan Sveneric puno pažnje posvetio tumačenju važnosti razumijevanja osnova, kako ove tako i drugih škola koje se podučavaju i proučavaju u Bujinkanu, i same njene strukture kao baze i kvalitetnog početka razvoja svakog praktičara u Budo-u.

Shihan Sveneric je također podučavao i osnovu borbe sa Katanom karakterističnu za Kukishinden Ryu.

Na kraju su svi bili jako zadovoljni seminarom i onim što je i kako Shihan Sveneric podučavao, te su time dobili nove „materijale“ i ideje kao i smjernice za vježbanje i učenje.

Seminaru su prisustvovali učenici iz Bujinkan Seishin Dojo Zagreb: Shihan Davor Gašparović, Sensei Goran Malić i Seito Marin Jovanović, te iz Bujinkan Seishin Dojo Vrbovec, Shidoshi Mario Jagić.

Filed under: Novosti,Seminari